B2
Suomi Finland 100

Tietosuojaseloste

Per Henkilötietolaki (523/1999) 10 ja 24 §
Laadittu 26.1.2017

1. ja 2. Rekisterinpitäjä ja yhteyshenkilöt

Tampere Kuplii ry (rek. 197.324 / Y 2193029-0)
c/o Kyösti Koskela
Hallituskatu 22 C 52
33200 TAMPERE

Yhteyshenkilö tietosuoja-asioissa
Kyuu Eturautti, puh 050 5950047, kyuu@tamperekuplii.fi

3. Rekisterin nimi

Rocky Horror –kilpailu

4. Käsittelyn tarkoitus

Kerätä lista kilpailun osallistujista voittajan arvontaa varten

5. Rekisteriin tallennettavat tiedot

  1. Kilpailuvastaus – tulokset julkistetaan tilastomuodossa
  2. Kilpailijan nimi tai nimimerkki – vapaamuotoinen; voittajan nimi tai nimimerkki julkaistaan
  3. Kilpailijan sähköpostiosoite – käytetään vain järjestäjän toimesta yhteydenottoon voittajalle, palkinnon jaosta sopimiseen
  4. Valinnaisena kilpailijan puhelinnumero, käytetään vain järjestäjän toimesta yhteydenottoon voittajalle, palkinnon jaosta sopimiseen
  5. Valinnaisena kenttänä vapaamuotoiset perustelut valinnalle – otteita voidaan julkistaa, vastauksia ei yhdistetä nimeen tai nimimerkkiin

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Tietolähteenä toimii molemmissa tapauksissa henkilön itse ilmoittamat tiedot kirjautumislomakkeella.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Tiedot ovat Tampere Kuplii ry:n toimihenkilöiden käytettävissä. Muilta osin tietoja ei luovuteta edelleen, pois lukien viranomaiset, joilla on virkatehtävässään lakiin perustuva oikeus tietojen saamiseen.

Kilpailun tuloksena saatavia vastauksia käsitellään tilastoina ja valinnaisia, vapaamuotoisia perusteluja voidaan julkistaa osana yhdistyksen viestintää, ei kuitenkaan yhdistettynä nimeen tai nimimerkkiin

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle. Äänestyksessä käytettävät palvelinjärjestelmät sijaitsevat Suomessa.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin tiedot on suojattu teknisin turvakeinoin (mm. käyttäjäkohtaiset pääsyoikeudet, salasanan kryptografinen tarkiste sekä tiedonsiirron salaus) ja sijaitsee lukitussa tilassa.

Palvelintekniikasta vastaa Säätöyhteisö B2 ry, ks. B2:n tietosuojaperiaatteet https://b2.fi/tietosuoja.html

10. Tarkastusoikeus

Jokaisella on oikeus tarkastaa rekisteriin talletetut tietonsa. Pyyntö tulee osoittaa Tampere Kuplii ry:lle, ks. yhteystiedot kohdissa 1-2.

11. Oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella on oikeus vaatia rekisterissä olevien virheellisten tietojen korjaamista Oikaisupyyntö mahdollisista virheellisistä tiedoista tulee osoittaa Tampere Kuplii ry:lle, ks. yhteystiedot kohdissa 1-2.

12. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Tietoja ei luovuteta 3. osapuolille, eikä käytetä markkinointiin. Käyttäjä voi rajata voittotapauksessa julkistettavan tiedon muodon ilmoittamalla anonyymin nimimerkin.

Takaisin